Filtriraj po:

  • -

Izložba kaligrafskih djela prof. Saida Rezaia

Baščaršijske noći | Izložba

Jul 09 - Jul 12 / 10:00
  1. |

Said Rezai, kaligraf, rođen je 1964. u Sardrudu, pokrajina Hamedan u Iranu. Svoju vještinu je upotpunjavao kod profesora: Huseina Kašiana (Hossein Kašian), Bahtijarija (Baxtiari), Mošašija (Moš'aši) i Ali Ganpura ('Ali Ganpur).

Said Rezaija je dao svoj značajan doprinos razvoju kaligrafije izlažući na grupnim izložbama, između ostalih: Bijenale slikarstva u Muzeju savremene umjetnosti, 1999., oslikavanje galerije Asgari, 2005. oslikavanje Salona „Saba“ na Festivalu „Fejr“ (Fedžr), 2010. te na samostalnim izložbama: Izložba kaligrafije u galeriji Društva kaligrafa, 2016., drvorez, povodom Svjetskog dana zanata, 1999. drvorez, Centar za kulturu „Narges“, 2012.