Počeli radovi na unapređenju usluga Aerodroma Sarajevo

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo počeli su radovi na povećanju broja check-in šaltera i proširenju sistema traka za prtljag.

Sa postojećih 12, broj check-in šaltera povećat će se na 15, a u funkciju će biti stavljen još jedan X-ray uređaj za sigurnosni pregled prtljaga. Također novom konfiguracijom sistema za prtljag sa dvije sabirne tekuće trake značajno će se unaprijediti i pouzdanost sistema prilikom transporta, sortiranja i utovara prtljaga.

Modernizacija i dogradnja Terminala B planira dvostruko povećanje postojećih kapaciteta, tako da bi tim proširenjem Aerodrom Sarajevo trebao biti u stanju opslužiti oko dva miliona putnika godišnje.

Proširenje treba osigurati dodatnih 10.000 metara kvadratnih prostora na četiri etaže. Stari i novi dio bit će povezani modernom nadstrešnicom. Dužina terminala će biti 110 metara, u odnosu na sadašnjih 68, a bit će napravljen još jedan ulaz.