Filtriraj po:

  • -

Fauna planinskih tekućica

Izložba

Nov 01 - Dec 31 / 10:00
  1. |

Stalna postavka na Odjeljenju za prirodne nauke, izložba pruža uvid u životinjski svijet karakterističan za potoke i rijeke bosanskohercegovačkih planina kao specifičan ekosistem.

Izdvajaju se pojedine vrste ptica kao značajni indikatori nezagađenosti ovog tipa ekosistema: vodomar (Alcedo atthis), planinska pliska (Motacilla cinerea) i vodeni kos (Cinclus cinclus).

Tu su i druge interesantne vrste sisara, riba i vodozemaca, poput vjeverice (Sciurus vulgaris), potočne pastrmke (Salmo trutta fario) i pjegavog daždevnjaka (Salamandra salamandra).

Događaji povezani sa mjestom održavanja

04 Jun
Sisari

Sisari

Nov 01 - Dec 31 / 10:00 / Zemaljski muzej BiH, Sarajevo / Izložba

Događaji iz iste kategorije

04 Jun
Stalna postavka

Stalna postavka

Okt 01 - Dec 31 / 09:00 / Tunel spasa, Ilidža – Donji Kotorac / Izložba