Ukratko o Sarajevu

Sarajevo je glavni i najveći grad, te administrativno, ekonomsko, univerzitetsko i kulturno središte Bosne i Hercegovine. Svojim većim dijelom smješteno je uz obronke planine Trebević, a uzduž je presječeno rijekom Miljackom. Više

Usluge

Novac i Mjenjačnice

Jedina valuta kojom je dopušteno plaćati u Bosni i Hercegovini jeste konvertibilna marka, a novac se može zamijeniti u mjenjačnicama, bankama ili poštama. Više

Tax Free Shopping

Strani državljani po napuštanju carinskog područja BiH imaju pravo na povrat Poreza na dodanu vrijednost (PDV). Više

Hitne službe

Sarajevska hitna pomoć, policija, vatrogasci i gorska služba spašavanja dobro su opremljeni i imaju veliko iskustvo u djelovanju u hitnim slučajevima. Više

Korisni brojevi telefona

Pronađite na jednom mjestu brojeve hitnih službi, epidemioloških službi, dežurnih apoteka i drugih bitnih institucija u Sarajevu tokom pandemije virusa COVID-19. Više

Ambasade i konzulati

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i u njemu su smještene brojne ambasade i konzulati, kojima se strani državljani mogu obratiti za pomoć. Više

Preporučeni smještaj

Preporučena mjesta za kupovinu