Uslovi korištenja

Fondacija Sarajevo Navigator (u daljem tekstu: „Sarajevo Navigator“, „mi“) ima pravo da kreira i/ili objavljuje sadržaj, te upravlja internet stranicama dostupnim putem web adresa www.sarajevo.travel i www.destinationsarajevo.com (u daljem tekstu: „Portal“).

Osoba koja koristi ove internet stranice (u daljem tekstu: „Korisnik“) korištenjem istih bezuslovno pristaje na primjenu ovih Uslova korištenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uslove i da shvata sve rizike povezane sa korištenjem na Portalu objavljenog i dostupnog sadržaja.

 • 1

  Korištenje Portala

  Ako ne prihvatate Uslove korištenja Portala, molimo Vas da odmah prestanete koristiti isti!

  Kopiju ovih Uslova možete, po potrebi, isprintati i sačuvati. Uslovi predstavljaju pravni dogovor između Korisnika i Sarajevo Navigatora i mogu se mijenjati jedino uz naše dopuštenje. Zadržavamo pravo izmjene Uslova bez objašnjenja, mijenjajući njihov sadržaj na Portalu.

  Ponuda proizvoda i usluga koji su dostupni za rezervaciju ili kupovinu na Portalu, kao što su hotelski smještaj ili ture, kreirana je u saradnji sa našim partnerima. Kupovina takvih proizvoda ili usluga podrazumijeva direktan ugovorni odnos između Korisnika i partnera. Iako Sarajevo Navigator sarađuje sa respektabilnim partnerima, ne preuzima odgovornost za bilo kakve štete nastale uslijed korištenja partnerovih proizvoda ili usluga.

  Korisnik treba obavezno provjeriti i prihvatiti uslove korištenja svakog partnera prije nego potvrdi rezervaciju. Za sva pitanja ili žalbe, kao i u slučaju izmjene ili otkazivanja rezervacije, Korisnik se treba obratiti direktno partneru.

 • 2

  Tačnost informacija i objavljeni sadržaj

  Sadržajem objavljenim na stranici smatraju se tekstovi, grafike, zaštitni znaci, fotografije, video sadržaji i svi drugi sadržaji. Sarajevo Navigator čini sve napore kako bi informacije na stranici bile tačne. Ukoliko pronađete neku netačnu informaciju, molimo Vas da nas obavijestite o tome i mi ćemo, ukoliko smatramo da je korekcija nužna i opravdana, načiniti izmjene u što kraćem roku. Vi biste nezavisno od toga, trebali provjeriti svaku informaciju prije nego što se referirate na nju. Mi ne tvrdimo da su informacije na Portalu apsolutno tačne, ažurirane, ili kompletne i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu prouzrokovanu eventualnom netačnošću istih.

  Ovaj Portal nudi veliku količinu podataka i postoji realna mogućnost da među njima ima grešaka, naročito zato što se datumi i termini događaja mijenjaju ili sami događaji bivaju odgođeni. Predlažemo Vam da informacije provjerite direktno kod organizatora događaja prije bilo kakvog planiranja.

 • 3

  Pravo intelektualnog vlasništva

  Sadržaj objavljen na Portalu zaštićen je propisima koji reguliraju prava intelektualnog vlasništva, pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu autorskih prava prema Korisniku od strane Sarajevo Navigatora ili treće osobe koja je ovlašteni nosilac autorskih prava.

  Vizualni identitet turističke destinacije Sarajevo i njegovi prepoznatljivi dijelovi zaštičeni su kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i vlasništvo su Sarajevo Navigatora. Iste ne smijete koristiti bez našeg dopuštenja.

  Sarajevo Navigator pruža, bez ikakve naknade, pristup informacijama na Portalu i ne snosi odgovornost za date informacije. Sarajevo Navigator daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da pregleda, odštampa, kopira ili na drugi način koristi sadržaj Portala, isključivo za svoju ličnu i nekomercijalnu upotrebu, odnosno u svrhu promocije Sarajeva kao turističke destinacije, pod uslovom da Korisnik preuzeti sadržaj ne mijenja na bilo koji način, te da uz preuzeti sadržaj navede Sarajevo Navigator kao izvor.

  Mi smo distributer (ne izdavač!) sadržaja prikupljenog od trećih lica i korisnika stranice. Sva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude i druge informacije, uključujući i sadržaj prikazan ili stavljen na raspolaganje od strane trećih lica (uključujući partnere i korisnike), vlasništvo je autora. Mi nužno ne odobravamo, niti smo odgovorni za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave na ovoj stranici. Ni u kojem slučaju nismo odgovorni za finansijski gubitak, gubitak dobara, ili bilo koji drugi gubitak, koji bi eventualno mogao nastati korištenjem ovog Portala, ili informacija objavljenih na istom.

  Molimo da nas obavijestite ukoliko linkujete naš Portal sa drugim internet stranicama, te da link usmjerite na našu naslovnicu. U slučajevima kada se u sadržaju na našem Portalu pojavljuju linkovi na treće internet stranice, mi nemamo kontrolu nad njima i ne prihvatamo odgovornost za eventualne štete nastale korištenjem istih.

 • 4

  Zaštita privatnosti

  Sarajevo Navigator poštuje privatnost svojih Korisnika, pa podatke iz procesa registracije, ili druge podatke o Korisniku neće dati na uvid trećoj strani, niti će isti biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana važećim propisima.

  U skladu sa zakonom Sarajevo Navigator može prikupljati određene podatke o Korisnicima tokom korištenja Portala. Tako prikupljeni podaci isključivo se koriste u svrhu poboljšanja funkcionalnosti i sadržaja Portala, kako bi se isti dodatno prilagodio Korisnicima.

  Sarajevo Navigator se obavezuje da će, u skladu sa važećim propisima, čuvati privatnost Korisnika Portala, osim u slučaju kršenja ovih Uslova korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim zakonskim propisima.

 • 6

  Registracija korisnika

  Da bi stekao status registrovanog korisnika, Korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i šifru. Sarajevo Navigator zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je Korisnik registrovan, bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

  Takvi Korisnici će biti obaviješteni o provedenoj aktivnosti, a nakon toga ne smiju pokušavati koristiti stranicu pod drugim imenom, ili koristeći podatke drugih Korisnika.

 • 7

  Generalne informacije

  Sva formalno-pravna obavještenja trebaju nam biti poslana na adresu, koja se nalazi na dnu teksta o Uslovima korištenja. Ukoliko mi ne iskoristimo neko pravo, ne znači nužno da se i odričemo istog. Prava proistekla iz ovog sporazuma ne možete prenijeti na treće lice.

Kontakt