Preporučene rute

Od Podgorice, glavnog grada Crne Gore, do Sarajeva vodi regionalna cesta E762, koja preko Nikšića vodi do graničnog prijelaza Šćepan Polje. Od Šćepan Polja put se nastavlja uz rijeku Drinu, od koje se odvaja u blizini grada Foče.

Put dalje prolazi kroz gradiće Miljevina i Trnovo, nakon čega dolazite do naselja Lukavica u Istočnom Sarajevo, odakle je najbolje da slijedite cestu koja vodi ka Trebeviću i da se kroz naselje Vraca spustite u centar Sarajeva. Vožnja traje otprilike 4 sata.

Od bisera Mediterana – Dubrovnika do Sarajeva vam preporučujemo vožnju putem M-6 preko gradova Trebinje, Ljubinje i Stolac, koja vodi sve do Mostara, gdje ćete se uključiti na regionalni put E 73.

Od Mostara ćete vožnju ovim putem nastaviti preko gradova Jablanica i Konjic, a u Sarajevo ćete ući južnim ulazom iz pravca Hadžića i Ilidže. Vožnja ovim putem traje oko 4 sata.

Postoji i nešto kraća relacija, kojom ćete proći pokraj Nacionalnog parka Tjentište.

Od Splita, središta hrvatske primorske regije Dalmacija, do Sarajeva vam preporučujemo vožnju autoputem A1/E65 koja vodi sve do graničnog prijelaza Bijača, preko kojeg ćete iz Hrvatske ući u Bosnu i Hercegovinu.

Dalje ćete ići prema Čapljini, gdje ćete se uključiti na regionalni put M-17, kojim ćete nastaviti sjeverno do Mostara, Jablanice, Konjica i Sarajeva, u koje ćete ući kroz njegov južni ulaz. Vožnja ovim putem traje otprilike 4 sata i 15 minuta.

Najpopularnija ruta od hrvatskog glavnog grada Zagreba do Sarajeva jeste ona autoputem A3/E70 Zagreb – Lipovac. Skrenut ćete na izlazu za Slavonski Brod, koji se nalazi na granici Hrvatske i BiH, a kada pređete na bh. stranu granice naći ćete se u gradu Brod.

Nastavit ćete putem prema Derventi i Doboju cestom 17-2 sve do uključenja na magistralni put E 73, koji preko Maglaja i Žepča vodi do Zenice. Od Zenice do Sarajeva izgrađen je autoput, a u sam grad možete ući preko Vogošće - zapadnim, ili preko Rajlovca - južnim ulazom. Ova vožnja traje oko 5 sati i 30 minuta.

Najkraći put od glavnog grada Srbije Beograda do Sarajeva jeste onaj koji vodi autoputem A3/E70 Beograd - Zagreb do grada Ruma, gdje ćete sići sa autoputa i onda putem 21 nastaviti do grada Šabac. Odatle ćete putem 19 nastaviti do Loznice, a potom ćete produžiti do Malog Zvornika, gdje ćete preći granicu između Srbije i BiH.

Od Zvornika ćete putem M-19 nastaviti preko Vlasenice, Sokoca, Pala do Sarajeva, u koje ćete ući sa sjevera. Vožnja ovim putem trajat će oko 4 sata i 30 minuta.

Preporučeni smještaj

Preporuke za najam vozila