Impressum

 • Address:

  Hasana Brkića 45/I
  71000 Sarajevo, BiH

 • Tel./Fax:

  +387 (0)33 719 065

 • Tel./Fax:

  +387 (0)33 719 066

 • E-mail:

  info@destinationsarajevo.com

 • Kreacija projekta:

  Fondacija Sarajevo Navigator

 • Predsjednica Upravnog odbora:

  Nataša MUSA

 • Generalni direktor / Glavni odgovorni urednik:

  Nedim LIPA

 • Izvršni direktor:

  Enis AVDIĆ

 • Zamjenik glavnog urednika:

  Gorana LONČAREVIĆ
  redakcija@destinationsarajevo.com

 • Destination Sarajevo Partners Club:

  Velija SMAJIĆ
  partners@destinationsarajevo.com

 • Marketing i prodaja:

  Linden d.o.o.
  marketing@destinationsarajevo.com

 • Redakcija:

  Mirha JAČEVIĆ, Aldin KADIĆ, Rusmila LAGUMDŽIJA HUSIĆ, Renka ŽUNIĆ

 • Fotografija:

  Dženat DREKOVIĆ 

 • Prevodioci:

  Ahmed ANANDA, Lejla ANANDA

 • Dizajn:

  Goran LIZDEK

 • Razvoj i programiranje:

  Lampa Studio d.o.o.
  www.lampa.ba