Filtriraj po:

  • -

Kavkaski Krug Kredom

Pozorišna predstava

09 Nov / 19:00
  1. |

Kavkaski krug kredom jedan je od posljednjih, ali i jedan od najintrigantnijih komada Bertolta Brechta (1898 -1956).

Ekspresionistički rukopis i zanos Kruga, ove okrutne bajke za odrasle u šest slika, kojom u igru uvlačimo kulturološke, intelektualne, socijalne, političke i sve druge dimenzije prostora, zanos je u kojem Gruša, mlada žena, žrtvuje sve kako bi zaštitila napušteno dijete u vrtlogu građanskoga rata susrećući pri tom čitavu galeriju različitih likova.

On nam dopušta slobodu forme, on traži satiru kao oruđe koje odlično odgovara i potrebno je našem vremenu, ali i obvezuje nas na kritiku apsolutističke vlasti, kapitalizma i naravno – rata – jer se njime ne može i neće riješiti niti jedan problem, a ono što za njim neumitno ostaje su stradanja, žrtve, nemoral, lopovluk i haos.

Režija: Paolo Magelli