1. Prikaži na mapi
  2. |
  • Bosna Bank International (BBI) u saradnji sa svojim međunarodnim partnerima organizira godišnju investicijsku konferenciju – Sarajevo Business Forum. Konferencija će se održati početkom jeseni 2020. u hotelu Hills.

    Na konferenciji se prezentiraju mogućnosti investiranja u sektore energije, infrastrukture, agrikulture i turizma u nekoliko zemalja Jugoistočne Evrope, kao i projekti iz više od 30 zemalja svijeta. Ovaj događaj predstavlja jedinstvenu platformu za poslovno umrežavanje i istraživanje mogućnosti investiranja u region Jugoistočne Evrope, sa namjerom ubrzanja njegovog ekonomskog razvoja.

    Konferencija je po prvi put organizirana 2010. godine, a do danas je zauzela mjesto jednog od najznačajnijih poslovnih i investicijskih događaja u Jugoistočnoj Evropi.