Šta ukoliko partner posjeduje više biznisa ili objekata?

Veći broj objekata donosi i dodatne finansijske pogodnosti.

05.04.2014.

Veći broj objekata donosi i dodatne finansijske pogodnosti s obzirom da za svaki dodatni upisani objekat dobijate popust na upisninu od 5%, sve do maksimalnog rabata od 30%, što možete vidjeti na sljedećoj rabatnoj skali.

Broj objekata Iznos upisnine po objektu Ukupni iznos upisnine
1 300,00   300,00
2   285,00   585,00
3   270,00   855,00
4   255,00   1110,00
5   240,00   1350,00
6   225,00   1575,00
7   210,00 1785,00

Napomena: Navedene cijene su bez poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 17%

Ukoliko partner posjeduje više od 7 biznisa ili objekata za svaki naredni biznis ili objekat cijena upisnine je 210,00 KM + PDV po biznisu ili objektu.

Posebnim biznisom ili objektom smatra se svaki biznis ili objekat koji zasebno pruža usluge posjetiocima i za koji je moguće napraviti posebni profil u određenoj kategoriji.