1. Prikaži na mapi
  2. |
  • Sarajevo Unlimited je regionalni forum o inovacijama, preduzetništvu i tehnologiji, nastao je kao rezultat aktivnosti preduzetničkog, inovacionog i obrazovnog centra Mreže u Sarajevu. Forum će se održati od 22- do 24. oktobra u hotelu Holiday.

    Da bi se izgradila platforma koja će prikazivati ​​i naglašavati ove priče, za sve koji žele napraviti promjene, ali i povezati ih sa investitorima, tržištima i relevantnim institucijama - stvorili smo Sarajevo Unlimited. Jedna od ideja iza samog Foruma je da generacije koje dolaze imaju prostor za stvaranje i rast u svojoj zemlji, a ne samo pasivni korisnici tehnologije i posmatrači procesa digitalizacije, već i aktivni graditelji preduzetničkog duha i nove jače veze naše ekonomije.

    Tokom tri dana Foruma kroz radionice, tribine, izložbe, prezentacije, diskusije, B2B susrete i sajam inovativnih proizvoda i usluga, Sarajevo Unlimited ima za cilj da predstavi mnoge mogućnosti za investiranje i sredstva, povezuje talente sa tržištima, ideje sa odgovarajućim sredstvima , lokalne i regionalne preduzetnike sa svjetskim vizionarima, ali također da slavi vidljivost svih aktera digitalne i preduzetničke scene Bosne i Hercegovine i regiona.