Centar za restauraciju otvoren u Zemaljskom muzeju BiH

Centar je otvoren u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i turizam Republike Italije, pa će restauratorski stručnjaci i studenti imati obuku u rimskom Vrhovnom institutu za konzervaciju i restauraciju.

04.06.2016.

Tri segmenta ovog projekta su: Obuka, restauracija i instrumenti odnosno oprema, a centar će se angažovati na očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa BiH. 

Ovom prilikom otvorena je i prateća izložba "Otkrivanje prošlosti: tradicija i perspektive", koja prikazuje neke od kapitalnih restauracija i konzervacija koje provodi partnerski centar u Rimu. 

Trenutno rade na restauraciji poznatog Koloseuma, a na izložbi se mogu vidjeti njihove aktivnosti na zaštiti najvećih remek djela historije umjetnosti, spomenika od kulturnohistorijskog značaja, te arheoloških artefakata.