Digitaliziran rukopis romana “Na Drini ćuprija”, dobitnika Nobelove nagrade

Ivo Andrić je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost i jedini je književnik sa područja bivše Jugoslavije koji je dobio ovu nagradu. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine je 55 godina nakon tog događaja, digitalizirao rukopis Andrićevog romana “Na Drini ćuprija”.

31.03.2016.

Cjelokupni iznos Nobelove nagrade, blizu milion američkih dolara, Andrić je tada poklonio u svrhu unapređenja narodnih biblioteka u BiH, dok je originalni rukopis romana poklonio Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine (MKPU BiH), gdje se čuva zajedno sa više od 22,000 drugih značajnih eksponata.

U nekim dijelovima teksta se miješaju dva pisma, latinica i ćirilica, tu su i dijelovi teksta pisani na njemačkom jeziku, pa poslije prekriženi, pa čak i na Andrićev crtež ‘ćuprije’.

Digitalizacijom će rukopis, koji govori o bogatoj i kompleksnoj historijskoj tradiciji Jugoslavije, postati dostupan većem broju ljudi.

Cilj MKPU je da u narednom periodu digitalizira i druge vrijedne rukopise, prepiske pisaca i fotoarhiv.