Dva nova nacionalna spomenika u Sarajevu

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je deset novih nacionalnih spomenika u državi. Među njima su i dva dobra koja se nalaze u Sarajevu.

14.03.2015.

Nacionalnim spomenikom je proglašena Napretkova palača smještena u Titovoj ulici na broju 65. Palača je izgrađena 1913. godine u duhu secesije. Danas se u njoj, između ostalih, nalaze uprava kulturnog društva Napredak, Kamerni teatar 55 i kafe-slastičarna Imperijal.

Također, nacionalnim spomenikom je proglašena i električna centrala na Hisetima (na Marijin Dvoru), koja datira iz 1895. godine. Spomenimo i to da je Sarajevo dobilo električnu rasvjetu samo 13 godina nakon New Yorka