Nove parking zone na javnim parkiralištima

Ukoliko ste u potrazi za parkingom u Sarajevu, potrebno je da znate da u gradu odnedavno postoje tri javne parking zone.

11.01.2015.

U Nultoj zoni su ulice u najužoj jezgri grada, Zonu I čine sve ulice od većeg značaja u svakoj od gradskih općina, dok su u Zoni II ulice koje su od manjeg značaja i gdje nema velike frekvencije vozila.

Nulta zona
U ovoj Zoni nalaze se ulice: Aščiluk, Branilaca Sarajeva, Ćemaluša, Ćumurija, Despićeva, Gimnazijska, Hadži-Ristića, Kulovića, Radićeva, Safvet-bega Bašagića, Sagrdžije od ulice Ćemerlina, te ulica Zelenih beretki.

Cijena parkiranja u Nultoj zoni je 2 KM po satu, a automobil na parking mjestima u ovoj zoni možete zadržati najduže dva sata.

Zona I
U Zonu I spadaju mjesta za parkiranje u ulicama: Marijin Dvor, Skenderija (dva parkirališta), Avdage Šahinovića, Bistrik II, Koševo, Zemaljski muzej, Envera Šehovića, Željeznička stanica I, te Željeznička stanica II.

Cijena parkiranja u Zoni I je, također, 2 KM po satu, sa razlikom u odnosu na Nultu zonu što u Zoni I ne postoji vremensko ograničenje za parkiranje automobila.

Zona II
Pod Zonu II podpadaju sva ostala parkirališta u manje frekventnim dijelovima grada. Cijena sata parkiranja na parking mjestima u ovoj Zoni iznosi 1 KM, a parkiranje nije vremenski ograničeno.

Kazna za nepropisno parkiranje u Sarajevu iznosi 40 KM.