Otkrij Bosnu i Hercegovinu kroz sela

Konferencija o ruralnom turizmu "Otkrij Bosnu i Hercegovinu kroz sela", u organizaciji Udruženja za promociju i profesionalizaciju ruralnog turizma u BiH "Alterural", održat će se na Bjelašnici u hotelu "Bjelašnica" 11. i 12. juna.

10.06.2019.

Ova stručna konferencija dio je projekta Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva s ciljem diverzifikacije ruralne ekonomije, i za cilj ima povezivanje profesionalaca iz oblasti ruralnog turizma u BiH i regionu, kao i razvoj i promociju ruralne turističke ponude.

Ciljevi Udruženja Alterural su podrška i unapređenje kvaliteta porodičnih biznisa uključenih u sektor ruralnog turizma putem ponude lokalne gastronomije, prodaje domaćih proizvoda na kućnom pragu i smještaja u seoskom domaćinstvu.

Više informacija potražite putem E-maila: info@alterural.ba.