Otvorena obnovljena trezor soba sa Haggadom

U Zemaljskom muzeju BiH otvorena je obnovljena prostorija u kojoj je smješten jedan od najvrijednijih muzejskih eksponata, originalna sarajevska Haggada.

18.03.2018.

Pored Haggade, u prostoriji se nalaze i drugi vrijedni eksponati: Povelja kralja Stefana Tvrtka vojvodi Hrvoju Vukčiću (Moštre, 12. 03. 1380. godine); Povelja kralja Stefana Dabiše kćerki Stani (Sutjeska, 26. 04. 1395. godine); Povelja kralja Stefana Tomaša sinovima Ivanca Jurčinića (Jezero, 19. 02. 1459. godine); Veliki dvostrani pečat bosanskih kraljeva; Ostaci brokatne tkanine s grbovima bosanskog kralja Stefana Tvrtka (Mili kod Visokog, zadnja četvrtina 14. stoljeća); Fragmenti nadgrobne ploče neidentificiranoga bosanskoga kralja (Bobovac, kraj 14. ili početak 15. stoljeća); Ostaci pogrebnog plašta kneza Mirka Radojevića (Kopošići kod Ilijaša, oko 1405. godine). 

Trezor soba s originalnom Sarajevskom Haggadom može se posjetiti u radnom vremenu muzeja, dok je sama Hagada izložena samo utorkom, četvrtkom i prve subote u mjesecu, od 12:00 do 13:00h.