Proširen sadržaj Muzeja Tunel spasa

Jedan od najposjećenijih muzejskih prostora, sarajevski Tunel spasa, proširio je postavku novim predmetima i eksponatima iz perioda rata, uveo vodič za slijepe i slabovidne, kao i audiovodič za sve posjetioce na tri jezika, bosanskom, engleskom i turskom.

02.02.2016.

Do proširenjenja fundusa spomeničkog kompleksa, doveo je naučnoistraživački rad, kojim je  povećan broj predmeta, arhivske dokumentacije i autentičnih video materijala iz perioda opsade Sarajeva načinjene na lokaciji tunela D-B.

Nova postavka je zamišljena kao koncept poredan po tematskim cjelinama. Prati hronološku priču, od opsade Sarajeva, preko preživljavanja pod opsadom, korištenja piste sarajevkog aerodroma, kao jedinog puta izlaska i ulaska u grad, zatim planiranje izgradnje tunela, kao i samu njegovu izgradnju, i na kraju, naravno, njegovo korištenje i značaj u ratu.