Proširenje hotela Sarajevo

Hotel Sarajevo, će krajem 2016. biti obogaćen depadansom od 15 spratova, sa 98 soba. Osim proširenja smještajnih i konferencijskih kapaciteta, u planu je i izgradnja dijagnostičkog centra, koji će se nalaziti na prva tri sprata i nudit će širok dijapazon zdravstvenih usluga.

26.11.2015.

Bit će povezan sa smještajnim kapacitetima, tako da će pacijenti istovremeno moći koristiti usluge wellness centra i druge kapacitete. Enterijer je modernog dizajna, sa bosanskim motivima, a na posljednjim spratovima nalazit će se apartmani, multifunkcionalna sala, veliki restoran i svadbeni saloni.

Hotel se nalazi u blizini aerodroma i ima osiguran veliki broj parking mjesta.