Sarajevska zaobilaznica puštena u promet

U promet je puštena i priključena na autoput petlja Butila, dio Sarajevske zaobilaznice i Koridora Vc. Izgrađena je u sklopu dionice Jošanica - petlja Butila i spojena na autoput, što će znatno ubrzati saobraćaj kroz ovaj dio grada.

25.11.2015.

Petlja Butila projektirana je kao petlja u tri nivoa koja osigurava odvijanje saobraćaja na relacijama: obilaznica Sarajeva u pravcima Zenica - Mostar, ulazak ili napuštanje Sarajeva pravac Zenica i ulazak ili napuštanje Sarajeva pravac Mostar.

Tako je otvoren spoj sa autocestom A-1, smjer od kružnog toka Briješće prema A-1, kao i dionica autoput A-1 - kružni tok Briješće. Dionica Sarajevske obilaznice LOT-2 se sastoji iz dvije poddionice: LOT-2A - petlja Butila – Briješće i LOT-2B - Briješće – Stup.

Petlju čine četiri rampe A,B,C,D i ulazne rampe prema Briješću ukupne dužine oko dva kilometra.

Ukupna dužina LOT-2A je oko četiri kilometra, od čega je otvoreni dio trase u punom profilu autoceste u dužini od oko 3 km. Dionica LOT-2B se sastoji od dva odvojena kolovoza s po dvije saobraćajne trake ukupne dužine oko 500 m.