Skraćeno radno vrijeme apoteka i prodavnica, kretanje zabranjeno od 18 do 5 sati

U skladu sa porastom broja zaraženih virusom COVID-19, na području Federacije BiH je u cilju prevencije širenja epidemije, od nedjelje, 22. marta, zabranjeno kretanje od 18:00 do 05:00h.

22.03.2020.

Ova zabrana se ne odnosi na radnike zaposlene u službama zaduženim za borbu protiv epidemije i radnike kompanija koje rade u smjenama.

Ove kategorije građana u vrijeme zabrane kretanja kod sebe moraju imati lične identifikacione dokumente na osnovu kojih se može provjeriti njihov identitet: dokaz o radnom statusu (iskaznica određenog organa, zdravstvene ili druge ustanove, novinarske agencije, određenog preduzeća ili sl.) ili ovjerenu i potpisanu potvrdu poslodavca da je rad osobe organizovan u smjenama i neophodan za održavanje kontinuiteta djelatnosti.

Već je ranije donesena naredba o zabrani kretanja tokom cijelog dana osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina.

One koji se ne pridržavaju mjera - policija će sankcionisati izdavanjem prekršajnog naloga, sa novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

Također, radno vrijeme svih apoteka i prodajnih objekata na području Kantona Sarajevo ograničeno je do 16:30 sati.

U Kantonu Sarajevo će se tokom vanredne situacije prestati naplaćivati javni parking, osim zatvorenih parkinga sa rampom, u periodu od 8:30 do 13:30 sati.