U bivšem zatvoru otvorena Galerija savremene umjetnosti Brodac

U Sarajevu je otvoren novi izložbeni prostor, Galerija savremene umjetnosti Brodac, simboličnom izložbom "Reconstruction at gallery Brodac". Galerija se nalazi u blizini sarajevske Vijećnice, u ulici Brodac 4., u zgradi u kojoj je nekada bio zatvor Beledija.

12.05.2016.

Umjetnik iz Sarajeva Mak Hubjer pokrenuo je inicijativu za otvaranje Galerije s ciljem stvaranja novog mjesta cirkulisanja umjetnosti, mjesta susreta i druženja mlađe generacije umjetnika. Ideja je stvoriti novi centar savremene umjetnosti koji će naglasiti proces nastanka umjetnosti, a ne finalno umjetničko djelo.

Izložba predstavlja djela sedam etabliranih savremenih umjetnika iz BiH i Evrope: Nele Hasanbegović, Alme Suljević, Daniela Premeca, Jusufa Hadžifejzovića, Louisa Jamesa, Bojana Stojčića, Maka Hubjera i Pierra Courtina.

Izložba će u saradnji sa galerijom Duplex biti otvorena do 20. maja 2016. godine.