U Starom Gradu se gradi Park šuma prijateljstva

Na Grdonju, iznad Sedrenika, gradi se prvi Park šuma prijateljstva u BiH, koji će se prostirati na površini od šest hektara.

14.04.2016.

Trenutno se park ograđuje drvenom ogradom u dužini od 650 metara, te žičanom ogradom dužine 1.100 metara. Nakon toga, predviđena je izgradnja ulazne kapije.

Na cijelom prostoru bit će postavljeno 29 objekata: šadrvana, nadstrešnica, sjenika, te dječije igralište.

Park šuma će imati vidikovac sa veličanstvenim pogledom na Sarajevo i šetnicu, amfiteatar koji će moći primiti 80 posjetilaca, te prostor za vježbanje opremljen savremenim spravama za vježbanje.

Predviđen je i kafe-restoran sa terasom. Također, predviđen je prostor za piknike, dječije igralište sa modernim mobilijarom, fontana, te sjenici.

Duž šetnice bit će izgrađen i drveni most, dužine 10 metara. Cijelom šetnicom bit će postavljene korpe za otpatke, smjernice i znakovi upozorenja. Park će imati i javnu rasvjetu i obezbjeđenje, odnosno konstantni nadzor kompletnog prostora.

Radovi bi trebali biti završeni u julu 2016.