Uskoro punktovi za selektivni otpad

Sarajevo će uskoro imati punktove za selektivno prikupljanje otpada za reciklažu, te podzemne kontejnere za smeće prilagođene za razvrstavanje otpada. 

02.12.2015.

Planirana je nabavka 20 podzemnih kontejnera za uspostavu eko-otoka na području općina Novi Grad i Centar i to žutih za plastiku, metal i višeslojne materijale, plavih za papir, zelenih za staklo i crnih za miješani komunalni otpad, u skladu sa savremenom i ekološki opravdanom praksom.