1. Prikaži na mapi
  2. |
  • Internacionalni teatarski festival MESS je danas najrelevantniji pozorišni festival u Jugoistočnoj Evropi i razlog zbog kojeg Sarajevo svake godine u ranu jesen pohode brojne međunarodne teatarske zvijezde.

    Međunarodni teatarski festival MESS nastao je 1960, pod imenom Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije. Pokrenuo ga je teatarski vizionar i entuzijasta Jurislav Korjenić. 

    MESS je održavan i tokom opsade Sarajeva, kada je, među brojnim drugim predstavama, ekipa Festivala producirala i kultnu predstavu “Čekajući Godota”, koju je 1993. u Sarajevu režirala Susan Sontag.

    Festival je sastavljen od nekoliko programa – World MESS posvećen je predstavama sa drugih kontinenata; Mittel Europe MESS donosi predstave iz Jugoistočne, Južne i Istočne Evrope; Children MESS namijenjen je najmlađima; Future MESS nastavlja tradiciju Festivala malih i eksperimentalnih scena i prezentira radove mladih i inovativnih pozorišnih djelatnika.

    Program pogledajte na mess.ba.