Filtriraj po:

 1. Prikaži na mapi
 2. |
 • Glavna trasa Dalmatinske ulice ide pravcem jug – sjever, od ulice Maršala Tita uzbrdo ka Mejtašu, a kod raskršća sa ulicom Buka se jedan krak Dalmatinske odvaja u slijepu ulicu sa pravcem istok – zapad.

  Do vremena Kraljevine Jugoslavije to nije bila formirana ulica, već samo puteljak koji je išao uz korito potoka Buka. Regulacija saobraćajnice izvršena je 1928. i 1929. godine, a 1931. je ulica dobila i svoje prvo ime – Dalmatinska, po primorskoj regiji u sklopu bivše Jugoslavije, danas Hrvatske.

  Tako se zvala sve do 10. juna 1966. godine, kada joj je dato ime Mahmuta Bušatlije, po revolucionaru i narodnom heroju rođenom 1914. u Bugojnu, koji je u prvim danima Drugog svjetskog rata radio na organizaciji antifašističkih snaga u BiH.

  U oktobru 1941. Bušatlija je u sukobu sa ustašama kod Gornje Tuzle ranjen, zarobljen, a potom prebačen u zatvor u Tuzlu, gdje je nakon strahovitog mučenja i preminuo.

  Od 19. maja 1994. ova ulica se ponovo zove Dalmatinska, dok ime Mahmuta Bušatlije danas nosi saobraćajnica u naselju Boljakov potok.