Filtriraj po:

 1. Prikaži na mapi
 2. |
 • Imenom Bravadžiluk zovu se dvije ulice na Baščaršiji. Ona duža, Bravadžiluk veliki, pruža se pravcem zapad – istok, od Baščaršijskog trga i južnog zida harema Baščaršijske (Havadže Duraka) džamije do spoja ulica Telali i Brodac sa zapadne strane Vijećnice.

  Ulica Bravadžiluk veliki se sa sjeverne strane sreće sa ulicama Kazandžiluk i Oprkanj, a sa južne strane sa ulicama Halači i Bravadžiluk mali.

  Ona kraća ulica, Bravadžiluk mali, vodi pravcem sjever – jug, od ulice Bravadžiluk veliki do ulice Tabaci.

  Obje saobraćajnice nastale su još u 16. vijeku kao Hadadan (kovačka) čaršija, što ukazuje na to da su u prvo vrijeme tamo radili kovači koji su nudili širok asortiman kovačkih proizvoda.

  Nekad kasnije su se majstori koji su imali dućane u toj čaršiji specijalizirali za izradu brava i katanaca, pa otud ovim ulicama današnja imena.

  U ulici Bravadžiluk mali, koja do 1931. godine nije bila samostalna, nego je skupa sa ulicom Bravadžiluk veliki predstavljala jedinstvenu saobraćajnicu koja se zvala samo Bravadžiluk, nalazile su se kamene magaze u kojima su zanatlije bravadžije držale gotove proizvode.