1. Prikaži na mapi
  2. |
  • Pravo Ljudski je prepoznatljiv javni događaj čiji je cilj pokrenuti društvenu akciju i civilni akticizam promocijom društveno angažovane umjetnosti, filma, neformalne edukacije i međukulturalnog dijaloga. 

    Pravo Ljudski promoviše ljudska prava i slobode, demokratske vrijednosti i nediskriminatorski pristup, kao bazu formiranja javnog mišljenja o temama ljudskih prava i jednakosti.

    Cilj Festivala je da ohrabri svakog pojedinca, posebno mlade, na aktivno učešće u javnom životu.

    Predstavljajući društveno odgovorne i posvećene umjetničke forme i filmove iz cijelog svijeta, diskusije i debate, Festival konstantno adresira teme i probleme iz svakodnevnog života u neformalnom okruženju. Na Festivalu se prikazuju dokumentarni filmovi i organizuju različite radionice.

    Za detaljan program festivala, posjetite stranicu Pravo ljudski web stranicu.