Filtriraj po:

 1. Prikaži na mapi
 2. |
 • Ljetna bašta sarajevskog Hotela Europe izgrađena je iznad ostataka Tašlihana, kamenog hana (prenoćišta) kojeg je između 1540. i 1543. podigao osmanski namjesnik Gazi Husrev – beg. 

  Tašlihan je bio jedan od tri sarajevska karavan – saraja (uz Morića han i Kolobara han), koji su služili za smještaj ljudi i konja. Karavan - saraj je, zapravo, bio veliki dvor u kojem se mogao smjestiti cijeli karavan tovarnih konja i trgovaca.

  Obično su karavan - saraji građeni na dvije etaže. Gotovo uvijek bi karavan – saraj imao samo jedan ulaz, koji bi preko noći obavezno bio zaključavan. Dvorište, čija je osnovna namjena bila utovar i istovar robe, obično je bilo pokriveno kaldrmom, a u jednom njegovom dijelu bi se nalazio bunar ili česma.

  Oko dvorišta, sa jedne ili više strana, bio je široki trijem, a iza njega bile su smještene kamene magaze u kojima se čuvala roba.

  Uz jednu stranu dvorišta nalazila bi se staja za konje, a iz prizemlja do sprata, na kojem su bile raspoređene sobe za goste, vodilo je najmanje jedno stepenište.

  Tašlihan je bio najveći i najreprezentativniji han u regiji, a pri njegovoj gradnji, baš kao i susjednog Gazi Husrev – begovog bezistana učestvovali su majstori iz Dubrovnika. Interesantno je i kako je Tašlihan bio nadsvođen olovnim kupolama, što nije bio slučaj sa ostalim sarajevskim hanovima.

  Tašlihan je nekoliko puta gorio, posljednji put 1879. godine, kada je i potpuno uništen. Ostaci hana uklonjeni su 1912. godine, osim dijela zidova izgrađenih uz bezistan.

  U okviru projekta sanacije, rekonstrukcije i dogradnje Hotela Europe obavljena su arheološka istraživanja u dijelu ljetne bašte Hotela, koja su rezultirala otkrivanjem dijela temelja Tašlihana.

  Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je 2004. godine donijela odluku kojom se arheološko područje, tačnije ostaci Tašlihana proglašavaju nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

  • TripAdvisor
Informacije o prijevozu