1. Prikaži na mapi
  2. |
  • WARM Festival se održava u Sarajevu svake godine krajem juna i početkom jula. Ove godine će se održati od 8. do 13. jula.

    Organizator festivala je WARM, međunarodna Fondacija koja se bavi savremenim svjetskim konfliktima i koja je posvećena ratnom izvještavanju i ratnoj umjetnosti, kao i historiji, te sjećanju na ratove.