Džamija Čobanija proglašena nacionalnim spomenikom BiH

Sarajevska džamija Čobanija, smještena na raskrsnici ulica Skenderija, Čobanija i Hamdije Kreševljakovića, proglašena je nacionalnim spomenikom BiH.

19.12.2019.

Džamiju je prije 1562. godine sagradio Čoban Hasan Vojvoda, koji je u blizini 1557. godine podigao prvu drvenu ćupriju, a po kojem danas naziv nose most, ulica, džamija, ali i cijelo naselje na lijevoj obali Miljacke.

Džamija Čobanija je prostrana džamija sa kamenim minaretom u čiji je zid uzidana kamena ploča na kojoj je na turskom jeziku uklesana pjesma - natpis o njenoj obnovi.

Uz džamiju koju je 1874/75. iz temelja obnovio Fadil-paša Šerifović, nalazi se groblje, manje u odnosu na prvobitno, a smatra se da nišan kod minareta, osmougaone osnove, ograđen santračem i bez natpisa, označava grob dobrotvora Čoban-Hasana.