Hitne službe

Sarajevska hitna pomoć, policija, vatrogasci i gorska služba spašavanja dobro su opremljeni i imaju veliko iskustvo u djelovanju u hitnim slučajevima.

12.04.2014.

Ukoliko posjetitelji dožive bilo kakvu nezgodu vrlo brzo mogu dobiti medicinsku pomoć, a ukoliko nisu u stanju da sami stignu do najbliže medicinske ustanove trebaju pozvati hitnu medicinsku pomoć na broj 124.

U samom gradu Sarajevu postoji i nekoliko dežurnih apoteka koje rade 24 sata dnevno.

Ako gosti Sarajeva naiđu na bilo kakav sigurnosni problem, savjetujemo ih da neizostavno kontaktiraju najbližu policijsku upravu / stanicu. Policija je dostupna na broju 122.

Telefonski broj vatrogasaca je 123, a telefonski brojevi gorske službe spašavanja su 061 299 443 i 066 333 000.