Korisni brojevi telefona

Pronađite na jednom mjestu brojeve hitnih službi, epidemioloških službi, dežurnih apoteka i drugih bitnih institucija u Sarajevu tokom pandemije virusa COVID-19.

21.04.2020.

Važni brojevi telefona u Sarajevu tokom pandemije virusa COVID-19

Epidemiološka služba opštine Stari Grad 033 278 624
060 328 04 54
Epidemiološka služba opštine Centar 060 328 02 17
Epidemiološka služba opštine Novo Sarajevo 061 165 219
Epidemiološka služba opštine Novi Grad 033 704 937
062 274 217
Epidemiološka služba opštine Ilidža 062 842 265
033 625 859
Epidemiološka služba opštine Hadžići 033 580 360
033 421 247
060 353 03 04
Epidemiološka služba opštine Vogošća 033 432 518
Epidemiološka služba opštine Ilijaš 033 584 350
033 584 352
Epidemiološka služba opštine Trnovo 033 439 047
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 062 842 318
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo* 081 920 333
Psihološko savjetovalište 033 704 824
033 704 826
Zdravstveno savjetovalište 033 704 828
033 704 829
Ministarstvo vanjskih poslova** 033 281 309
Veterinarska stanica Ketti 063 384 753
Veterinar Izet Kulenović 063 262 866
Veterinar Samir Tataragić 061 199 569
Tim volontera za pomoć starijima 060 35 32 703
Tim volontera za šetnju kućnih ljubimaca 060 353 2703

*Jedinstveni broj za građane KS tokom pandemije
*Broj za hitne slučajeve izazvane pandemijom za građane BiH u zemlji i inostranstvu, te strana lica koja imaju prebivalište u BiH

Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu +387
Pozivni broj za Sarajevo (0)33
Pozivni broj za Istočno Sarajevo (0)57
Aerodrom 289 100
Autobuska stanica 213 100 
Autobuska stanica Istočno Sarajevo 057 317 377
Željeznička stanica - informacije 655 330
Hitna pomoć 124
Policija 122
Vatrogasna brigada 123
Gorska Služba Spašavanja 062 654 456
061 299 443
Pomoć na cesti 1282 / 1288
Info o lokalnim telefonskim brojevima 1182
Info o međunarodnim telefonskim brojevima 1201
Bolnica Koševo 297 000
Opća bolnica 285 100
Bolnica Kasindo 057 325 300
Dežurna apoteka Baščaršija 272 300
Dežurna apoteka Novo Sarajevo 713 831
Dežurna apoteka Dobrinja 766 380
Dežurna apoteka Ilidža 762 180
Džurna apoteka Hitna 716 331
Dežurna apoteka Marijin dvor 552 130
Veterinarska stanica 235 333