Tax Free Shopping

Strani državljani po napuštanju carinskog područja BiH imaju pravo na povrat Poreza na dodanu vrijednost (PDV).

12.04.2014.

Pravo se odnosi na svu kupljenu robu u iznosu većem od 100 BAM, osim ulja, goriva, alkohola i duhanskih prerađevina.

Kako bi to pravo ostvarili neophodno je da od prodavca prilikom kupovine zatraže da za njih popuni obrazac PDV-SL-2. Potom su, prilikom napuštanja Bosne i Hercegovine, dužni carinskoj službi dati na uvid račune, kupljenu robu i original popunjenog Obrasca PDV-SL-2.

Ako Carinska služba utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za povrat PDV-a, ovjerit će Obrazac PDV-SL-2 i priložene račune.

Kupac ili osoba / pravno lice koju on ovlasti za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a mora ovjereni original Obrasca PDV-SL-2 u roku od tri mjeseca dostaviti prodavcu.

Povrat PDV-a vrši se gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci.

Ako je isplata u gotovini prodavac je obavezan da povrat PDV-a izvrši odmah, a
ako iznos treba uplatiti na račun, uplata se vrši u roku od 15 dana.