Morića han proglašen nacionalnim spomenikom BiH

Morića han je jedini sačuvani sarajevski karavan-saraj, mjesto koje je u osmansko doba služilo za smještaj trgovačkih karavana.

11.10.2019.

Podignut je u srcu Baščaršije na prelazu između 16. i 17. stoljeća kao vakuf (zadužbina) Gazi Husrev-bega.

Tu su se često održavali sastanci sarajevskih prvaka i skupštine obrtnika, pa je kahvana Morića hana postala toliko značajna da je ušla i u sevdalinku.

U Morića hanu se danas nalazi nekoliko kafana i prodavnica, te restoran sa tradicionalnom bosanskom hranom.