Filtriraj po:

 1. Prikaži na mapi
 2. |
 • Zgrada Oficirske kasine, današnjeg Doma Oružanih snaga BiH, izgrađena je kao jednospratnica 1881. godine, a potom je, po projektu Karla Paržika, 1912. godine proširena i nadograđena sa spratom na kojem je velika koncertna sala.

  Objekat je podignut na do tada neizgrađenom prostoru između ulice Franje Josifa (današnja Zelenih beretki) i Miljacke, na kojem nalazilo manje groblje i koji je desetak godina ranije kupio Austrougarski generalni konzulat sa namjerom da tu izgradi katoličku crkvu.

  U kulturnom životu Sarajeva ovaj objekat je od svog otvorenja, pa sve do današnjih dana imao veoma značajnu ulogu. U njemu je 1881. godine održan i prvi javni koncert u Sarajevu, na kojem su nastupili vojni orkestri, a od tada se tu redovno održavaju koncerti, izložbe, predavanja i razna druga društvena dešavanja.

  Koncertna dvorana Doma Oružanih snaga BiH smatra se jednom od najakustičnijih sala u jugoistočnoj Evropi, a njene zidove krase četiri golema ulja na platnu akademskog slikara Ismeta Mujezinovića.

  Pored Koncertne dvorane, Dom Oružanih snaga BiH raspolaže i sa nekoliko manjih dvorana, kancelarijskim prostorima, restoranskom salom, te atrijem u kojem se, također, redovno dešavaju različita događanja.

  Zgrada Oficirske kasine / Doma Oružanih snaga BiH je 2006. godine uvrštena na listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

  • TripAdvisor
Informacije o prijevozu