Filtriraj po:

 1. Prikaži na mapi
 2. |
 • Zgrada bivšeg hotela Zagreb podignuta je 1898. po projektu Karla Paržika kao poslovno najamni objekat, godinu nakon što je trasirana današnja ulica Valtera Perića.

  Građena je u duhu historicizma po građevinskim propisima iz 1893. godine, koji su dozvoljavali gradnju zgrada od dva, najviše tri sprata u slučaju širih ulica.

  Nekoliko puta je mijenjala vlasnike, a 1932. je od braće Abrama i Salamona Altarca kupuje Željeznička kreditna i potporna zadruga iz Sarajeva.

  Uprava zadruge 1933. godine nadograđuje sprat, a objekat služi kao upravna zgrada - Dom zadruge. Tada su u duhu moderne sa fasade uklonjeni historicistički ornamenti.

  Neposredno pred Drugi svjetski rat Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije zgradu je koristilo za smještaj robnih rezervi.

  Četvrta etaža nadograđena je 1945/46. godine, a u objektu do 1950. djeluje Željeznička saobraćajna škola, nakon čega je zgrada adaptirana za smještaj hotela Zagreb.

  Objekat je 1972. nacionalizovan i njime od 1983. raspolaže Ugostiteljska radna organizacija Balkan Sarajevo.

  Početkom opsade Sarajeva, 1992. godine je hotel Zagreb granatiran i zapaljen.

  Od 2008. zgrada je u privatnom vlasništvu, a 2015. je obnovljena i danas se u njoj nalaze firme Mobis electronic d.o.o. i ERONET.

  Historijska građevina Hotel Zagreb proglašena je nacionalnim spomenikom BiH 2011. godine.

Informacije o prijevozu