Filtriraj po:

 1. Prikaži na mapi
 2. |
 • Hadži Sinanova tekija, poznata i kao Silahdar Mustafa-pašina tekija, pripada kaderijskom derviškom redu, a izgrađena je između 1638. i 1640. godine.

  Otvoreno za posjete:

  Da

  Rezervacije:

  Nisu potrebne rezervacije

  Pretpostavlja se da je za izgradnju tekije zaslužan bogati sarajevski trgovac hadži Sinan, ili njegov sin Mustafa-paša, koji je kao silahdar (oružar) služio na dvoru sultana Murata IV.

  Kompleks tekije projektovao je arhitekt Albanac Kasim-aga, koji je projektovao i neke od zgrada u palači Topkapi u Istanbulu.

  Najveću atrakciju tekije predstavlja kaligrafski zapis na dvorišnom zidu, takozvani “Sulejmanov pečat”. Natpis ima oblik rozete prečnika od skoro tri metra, u kojoj je al-fresko tehnikom 12 puta ispisano: “Bog je jedan, a Muhamed je njegov poslanik”.

  U dvorištu tekije nalazi se turbe sa dva mezara, koja pripadaju hadži Sinanu i njegovoj supruzi.

  U hadži Sinanovoj tekiji bio je, 1768. godine, otvoren i prvi azil za duševne bolesnike, što se smatra početkom organizovane zdravstvene zaštite na prostoru BiH.

  • TripAdvisor
Informacije o prijevozu