1. Gregor Presker

    Gregor Presker

    Gregor Presker savjetnik je za ekonomska pitanja u Ambasadi Republike Slovenije u BiH... Više