Filtriraj po:

 1. Prikaži na mapi
 2. |
 • Ulica Logavina vodi pravcem jug – sjever, od ulice Mula Mustafe Bašeskije uzbrdo ka Vrbanjuši.

  Sa zapadne strane je ova saobraćajnica povezana sa ulicama: Josipa Štadlera, Potoklinica, Karpuzova, Adžemovića, Golobrdica i Čadordžina, siječe ulicu Sunulah-efendije, dok se na istoku veže sa Ćemerlinom, Toromanovom, ulicom Alije Đerzeleza i Sagrdžijama.

  Još u 16. stoljeću je do Vrbanjuše vodio Logavin sokak, nazvan po čuvenoj porodici Logavija, koja je Sarajevu dala brojne učenjake.

  Logavina je 1931. sa Vrbanjušom, Budakovićima i preostalom, tada još neformiranom dionicom puta do Sedrenika, spojena u jedinstvenu saobraćajnicu po imenu Abdulah-efendije Kaukčije.

  Hafiz Abdulah-efendija Kaukčija bio je imam Gazi Husrev-begove džamije i muderis Kuršumli medrese, koji je kao jedan od vođa otpora austrougarskoj okupaciji BiH izveden pred prijeki sud, te strijeljan 30. augusta 1878. godine.

  Ime Logavina je saobraćajnici od tramvajskie pruge do Vrbanjuše vraćeno 19. maja 1994., a po Abdulah-efendiji nazvana je Kaukčijina ulica ispod Sedam šuma