Filtriraj po:

  1. Čobanija ćuprija

    Čobanija ćuprija

    Mostovi Sarajeva

    Čobanija, Sarajevo | Mapa

    Mostovi Sarajeva Most Čobanija nalazi se u blizini Narodnog pozorišta i Glavne pošte, te povezuje ulicu Kulovića na desnoj, sa ulicom Čobanija na lijevoj obali Miljacke. Više

  2. Crkva presvetog trojstva

    Crkva presvetog trojstva

    Arhitektura, Religija, Historija

    Zmaja od Bosne 86, Sarajevo | Mapa

    Arhitektura, Religija, Historija Crkva Presvetog Trojstva nalazi se u naselju Dolac Malta, u sarajevskoj  općini Novo Sarajevo.  Više

  3. Crkva sv. Josipa Sarajevo

    Crkva sv. Josipa Sarajevo

    Arhitektura, Religija, Historija, Nacionalno blago

    Trg Karla Paržika / Fra Anđela Zvizdovića, Sarajevo | Mapa

    Arhitektura, Religija, Historija, Nacionalno blago Crkva sv. Josipa trebala je još 1918. godine biti izgrađena u ulici Terezija, ali je gradnju zaustavio kraj Prvog svjetskog rata, da bi 1933. godine bilo odlučeno da se crkva gradi na Marijin Dvoru. Više

  4. Crkva Svetog Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom

    Crkva Svetog Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom

    Arhitektura, Religija, Historija, Ostaci rata, Nacionalno blago

    Josipa Štadlera, Sarajevo | Mapa

    Arhitektura, Religija, Historija, Ostaci rata, Nacionalno blago Crkva Svetog Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom, prva moderna katolička univerzitetska ustanova u BiH, smještena je Starom Gradu, u ulici Josipa Stadlera, na uglu sa ulicom Muse Ćazima Ćatića. Više

  5. Crkva Svetog Josipa

    Crkva Svetog Josipa

    Arhitektura, Religija, Historija

    Srpskih ratnika bb, Pale | Mapa

    Arhitektura, Religija, Historija Crkva Sv. Josipa na Palama sagrađena je 1911. godine za potrebe radnika koji su radili na eksploataciji šuma u okolini Sarajeva, a potom je postala središtem vjerskog života katolika romanijske regije. Više

  6. Crkva svetog Vinka Paulskoga

    Crkva svetog Vinka Paulskoga

    Religija, Historija, Nacionalno blago

    Maršala Tita 42, Sarajevo | Mapa

    Religija, Historija, Nacionalno blago Crkva svetog Vinka Paulskoga najstariji je katolički vjerski objekat iz austrougarskog perioda u Sarajevu, izgrađen još prije uspostave redovne crkvene hijerarhije u BiH. Više

  7. Ćumurija most

    Ćumurija most

    Mostovi Sarajeva

    Obala Kulina bana, Sarajevo | Mapa

    Mostovi Sarajeva Drveni most Ćumurija izgrađen je nekad prije 1565. godine, kada se prvi put pominje. Prvobitno se zvao hadži Hasanova ćuprija, po dobročinitelju koji je finansirao njegovu izgradnju. Više

  8. Drvenija

    Drvenija

    Mostovi Sarajeva

    Obala Kulina bana, Hamdije Kreševljakovića, Sarajevo | Mapa

    Mostovi Sarajeva Za osmanske vladavine u Sarajevu je izgrađeno više drvenih mostova - drvenija. Jedan se nalazio na Bentbaši, gdje su vađena debla koja bi bila posječena u šumama poviše grada, a potom spuštena u... Više

  9. Ferhadija džamija

    Ferhadija džamija

    Religija, Historija

    Vladislava Skarića, Sarajevo | Mapa

    Religija, Historija Džamija Ferhadija (Ferhad-begova džamija) nalazi se u strogom centru Sarajeva, na uglu ulica Ferhadija i Vladislava Skarića, u neposrednoj blizini Hotela Europe, Tašlihana i Gazi Husrev-begovog bezistana. Više

  10. Festina Lente

    Festina Lente

    Mostovi Sarajeva

    Sarajevo | Mapa

    Mostovi Sarajeva Pješački most Festina Lente spaja šetalište Obala Maka Dizdara na lijevoj sa Obalom Kulina bana i Radićevom ulicom na desnoj obali rijeke Miljacke.  Više

  11. Gazi Husrev - begov šadrvan

    Gazi Husrev - begov šadrvan

    Arhitektura, Religija, Historija

    Sarači 8, Sarajevo | Mapa

    Arhitektura, Religija, Historija Nasred harema (dvorišta) Gazi Husrev - begove džamije, nekoliko koraka nakon haremskog ulaza iz ulice Sarači nalazi se veoma lijep i golem šadrvan (natkrivena javna česma), čija voda vjernicima služi za uzimanje... Više

  12. Gazi Husrev-begova biblioteka

    Gazi Husrev-begova biblioteka

    Arhitektura, Religija, Historija

    Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo | Mapa

    Arhitektura, Religija, Historija Prema Gazi Husrev-begovoj vakufnami iz 1537 (26. rajab 943), ova biblioteka je ustanovljena kao posebna kulturna i istraživačka institucija u oblasti Islamskih nauka, Islamskog kulturnog naslijeđa i sličnih nau... Više

  13. Gospođicina kuća

    Gospođicina kuća

    Arhitektura, Historija, Nacionalno blago

    Hamdije Kreševljakovića 1, Sarajevo | Mapa

    Arhitektura, Historija, Nacionalno blago Historijska građevina „Gospođicina kuća” jedan je od rijetkih objekata bosanskohercegovačke arhitekture austrougarskog perioda sa zidnim slikama izvedenim u zgrafito tehnici. Više

  14. Groblje Alifakovac

    Groblje Alifakovac

    Arhitektura, Religija, Historija, Nacionalno blago

    Veliki Alifakovac, Sarajevo | Mapa

    Arhitektura, Religija, Historija, Nacionalno blago Groblje Alifakovac nalazi se u istoimenom naselju na lijevoj obali Miljacke.  Više

  15. Hadži Sinanova tekija

    Hadži Sinanova tekija

    Arhitektura, Religija, Historija, Nacionalno blago

    Sagrdžije, Sarajevo | Mapa

    Arhitektura, Religija, Historija, Nacionalno blago Hadži Sinanova tekija, poznata i kao Silahdar Mustafa-pašina tekija, pripada kaderijskom derviškom redu, a izgrađena je između 1638. i 1640. godine. Više