Filtriraj po:

 1. Sarači

  Sarači

  Ulica

  Sarači, Sarajevo | Mapa

  Ulica Ulica Sarači najduža je ulica na Baščaršiji, koja pravcem zapad – istok vodi od Gazi Husrev-begove ulice i popularnog Slatkog ćošeta do ulice Baščaršija (Baščaršijskog trga).&... Više

 2. Zelenih beretki

  Zelenih beretki

  Ulica

  Zelenih beretki, Sarajevo | Mapa

  Ulica Ulica Zelenih beretki vodi pravcem zapad – istok, od Trga oslobođenja – Alija Izetbegović do Kundurdžiluka, a onda savija ka jugu i kod mjesta Sarajevskog atentata se spaja sa Obalom Kulina bana. Više

 3. Abadžiluk

  Abadžiluk

  Ulica

  Abadžiluk, Sarajevo | Mapa

  Ulica Kada od Baščaršijskog trga krenete južno, ući ćete u ulicu Abadžiluk, koja vodi sve do Obale Kulina bana i korita rijeke Miljacke. Na ovu ulicu, čiji se naziv od osnivanja do danas nije mijenjao, izlaze ulice Ćurčilu... Više

 4. Alipašina

  Alipašina

  Ulica

  Alipašina, Sarajevo | Mapa

  Ulica Alipašina ulica najvećim dijelom ide od juga ka sjeveru; od ulice Maršala Tita ka stadionu Koševo, gdje skreće na zapad do Kobilje Glave. Više

 5. Aščiluk

  Aščiluk

  Ulica

  Aščiluk, Sarajevo | Mapa

  Ulica Ulica Aščiluk pruža se paralelno sa ulicom Kundurdžiluk, sa kojom je povezana dvjema uličicama. Sa istočne strane u Aščiluk se ulazi iz ulice Bazardžani, a krećući se ka zapadu, izbit ćete u ulicu Zelenih beretki. Više

 6. Austrijski Trg

  Austrijski Trg

  Ulica, Trg

  Austrijski trg, Sarajevo | Mapa

  Ulica, Trg Austrijski trg nalazi se na lijevoj obali Miljacke, podno naselja Bistrik. Više

 7. Baščaršijski trg

  Baščaršijski trg

  Trg

  Baščaršija, Sarajevo | Mapa

  Trg Široka ulica Baščaršija, u stvarnosti trg, vodi od ulica Abadžiluk i Halači na jugu do spoja ulica Telali, Safvet-bega Bašagića,Sagrdžije i Mula Mustafe Bašeskije na sjeveru.  Više

 8. Bistrik

  Bistrik

  Ulica

  Bistrik, Sarajevo | Mapa

  Ulica Bistrik je naziv jedne od najstarijih sarajevskih ulica, centralne saobraćajnice u istoimenom naselju na lijevoj obali Miljacke.  Više

 9. Brodac

  Brodac

  Ulica

  Brodac, Sarajevo | Mapa

  Ulica Pružajući se uz zapadnu stranu Vijećnice, ulica Brodac spaja ulicu Telali i Obalu Kulina bana.  Više

 10. Ćulhan

  Ćulhan

  Ulica

  Ćulhan, Sarajevo | Mapa

  Ulica Uska i kratka saobraćajnica Ćulhan teče paralelno sa mnogo širom i dužom ulicom Sarači, a vodi pravcem zapad – istok, od ulice Prote Bakovića do ulice Baščaršija (Baščaršijskog trga). Više

 11. Dalmatinska

  Dalmatinska

  Ulica

  Dalmatinska, Sarajevo | Mapa

  Ulica Glavna trasa Dalmatinske ulice ide pravcem jug – sjever, od ulice Maršala Tita uzbrdo ka Mejtašu, a kod raskršća sa ulicom Buka se jedan krak Dalmatinske odvaja u slijepu ulicu sa pravcem istok – z... Više

 12. Džemala Bijedića

  Džemala Bijedića

  Ulica

  Džemala Bijedića, Sarajevo | Mapa

  Ulica Ulica Džemala Bijedića vodi od naselja Čengić Vila u Novom Sarajevu do Stupa u općini Ilidža i sastavljena je od nekoliko povezanih krakova. Više

 13. Džidžikovac

  Džidžikovac

  Ulica

  Džidžikovac, Sarajevo | Mapa

  Ulica Ulica Džidžikovac vodi od ulice Koševo na jugozapadu do Čekaluše na sjeveroistoku. Više

 14. Đulagina

  Đulagina

  Ulica

  Sarajevo | Mapa

  Ulica Đulagina ulica spaja ulice Mula Mustafe Bašeskije i Sarači. Više

 15. Gimnazijska

  Gimnazijska

  Ulica

  Gimnazijska, Sarajevo | Mapa

  Ulica Gimnazijska ulica spaja Obalu Kulina bana na jugu sa raskršćem ulica Zelenih beretki, Branilaca Sarajeva i Muhameda Kantardžića na sjeveru i nalazi se na administrativnoj granici sarajevskih općina Stari Grad i Centar. Više