Filtriraj po:

 1. Prikaži na mapi
 2. |
 • Ulica Skenderija vodi pravcem zapad – istok, od spoja sa ulicom Terezije kod Kulturno-sportskog centra Skenderija, do ulice Hamdije Kreševljakovića, sa kojom se sreće kod zgrade Fakulteta političkih nauka.

  Pretpostavlja se da je poljska saobraćajnica na lijevoj obali Miljacke postojala i prije dolaska Turaka, a u 16. stoljeću je osmanski namjesnik Skender-paša na prostoru današnjeg KSC Skenderija i njegove okolice podigao trgovački centar, karavan-saraj, dvor, džamiju, imaret, tekiju i ćupriju.

  Oko tih objekata nastala je i mahala, koja se zvala Skender-pašina, u narodu poznatija kao Skenderija.

  U austrougarsko doba u toj mahali razvijena je današnja ulica, a sprva je Skenderija vodila na istok samo do raskrsnice sa današnjim ulicama Fehima efendije Ćurčića i Soukbunar, gdje se u pravcu jugoistoka odvaja i slijepa uličica Skenderija čikma.

  Od 1904. u sastav Skenderije ušle su i ulice Mutni potok, koja je od Fehima efendije Ćurčića vodila istočno do Čobanije, te Zeleni mejdan, koja je išla od Čobanije do današnje Hamdije Kreševljakovića.