1. Prikaži na mapi
  2. |
  • Dani Kantona Sarajevo 2019. godine održavaju se u maju, a donose mnoštvo besplatnih sadržaja za građane na različitim lokacijama, od rock koncerata, predstava, izložbi, radionica za djecu do sportskih evenata.