Spomen-park Vraca

Memorijalni kompleks Spomen-park Vraca, smješten u istoimenom naselju na sjevernim padinama Trebevića, važan je spomenik kulturno-historijske, arhitektonske, umjetničke i pejzažne vrijednosti.

01.07.2019.

Spomen-park je formiran oko austrougarske vojne tvrđave, izgrađene 1898. godine na lokaciji označenoj kao „Vratca“, što asocira na mala vrata kroz koja se ulazilo u grad.

Taj fortifikacijski objekat građen je kao masivna kamena utvrda kakve su se u to vrijeme gradile duž važnih komunikacijskih linija.

Gradski logor

Tokom okupacije u Drugom svjetskom ratu, kada se Sarajevo nalazilo u sklopu kvislinške Nezavisne države Hrvatske, tvrđava je pretvorena u jedan od gradskih logora i stratišta, gdje su građani Sarajeva ubijani u pojedinačnim i masovnim egzekucijama.

Unutar i oko tvrđave ukopavane su žrtve ubijene u ovom i u drugim sarajevskim mučilištima.

Nakon rata tvrđava je napuštena, ali kako su Vraca postala sinonimom otpora i borbe građana protiv fašizma, odlučeno je da se tu izgradi spomen-park, a tvrđava pretvori u muzej.

Projektovanje kompleksa povjereno je Vladimiru Dobroviću, izrada hortikulturnog sadržaja Aleksandru Maltariću, dok je za skulptora angažovan Alija Kučukalić.

Kada je Spomen-park Vraca otvoren na Dan državnosti BiH, 25. novembra 1981. godine, imao je ceremonijalni plato, vidikovac, atrij, obilježja stratišta...

Tamo je prenesena i spomen-kosturnica narodnih heroja, koja je 1949. godine podignuta u Velikom parku. Kosturnica je obilježena granitnom prizmom u centru kruga u kojem su uklesana imena 26 poginulih narodnih heroja, među kojima su Vladimir Perić Valter, Omer Maslić, Vaso Miskin... dok su stare nadgrobne ploče pohranjene u Historijski muzej BiH.

U istočni dio parka smješten je spomenik „Ženi borcu“, statua mlade narodne heroine Radojke Lakić, koju su ustaše 1941. mučile i strijeljale, a čiji je posljednji poklič bio: „Drugovi, ne dajte se!“.

Heroji Sarajeva

U kompleksu Spomen-parka uklesana su imena boraca Narodno-oslobodilačke borbe i civilnih žrtava iz Sarajeva. Smatra se kako su fašisti do oslobođenja grada 6. aprila 1945. godine ubili 9.091 građanina, dok je u borbama sa okupatorima i kvislinzima poginulo još 2.057 boraca i 755 članova gradskog pokreta otpora.

Tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine Vraca su opet dobila tragičnu ulogu, a antifašistički plamen na njima je ugašen.

Zbog izuzetnog strateškog položaja i dobrog pogleda na grad, kompleks 1992. postaje jedan od položaja u obruču oko Sarajeva, odakle je grad gađan granatama i snajperima. Tokom rata i nakon njega, kompleks je značajno devastiran.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je 2005. godine proglasila Spomen- park Vraca Nacionalnim spomenikom BiH.

U sklopu proslave Dana pobjede nad fašizmom, 9. maja 2019. godine na Vracama je nakon 27 godina ponovo upaljen Vječni plamen antifašizma.