„Izgubite“ se istražujući sarajevske mahale

Sarajevo je formirano tako što je u dolini izgrađena Baščaršija, sjedište zanatstva i trgovine, dok su rezidencijalni dijelovi starog Sarajeva, sarajevske mahale, građene na padinama okolnih brda.

01.05.2015.

U središtu su mahale obično imale džamiju, a uz nju mekteb (osnovna vjerska škola) i harem (dvorište sa grobljem). Mahala je imala i javnu česmu, a obično i pekaru i trgovinu namirnicama.

Posebno se pazilo na komšiluk, a osnovno pravilo prilikom izgradnje kuće bilo je dopustiti komšiji „pravo na pogled“, pa su kuće po mahalama građene stepenasto.

Iako se današnji izgled mahala umnogome razlikuje od nekadašnjeg, istraživanje sarajevskih mahala i šetnja njihovim uskim, strmim ulicama može biti nezaboravno iskustvo.

20 stvari za uraditi