Popijte vode sa česme pokraj Gazi-Husrev begove džamije

Gazi Husrev-begova ili Begova džamija, najznačajniji islamski vjerski objekat u Sarajevu, samo je dio vakufa (zadužbine) Gazi Husrev-bega, jedne od najznačajnijih ličnosti u historiji Sarajeva.

01.05.2015.

Uvakufljavanje, ostavljanje iza sebe nečega što će ljudima služiti kao trajno dobro, tradicija je koja je imala presudan uticaj na razvoj Sarajeva.

Pored vjerskih objekata, mostova, škola, javnih kuhinja... dobri ljudi su često znali finansirati i izgradnju javnih česmi, kako bi vodom napojili žedne i tako zaradili sevap (učinili dobro djelo).

Upravo se uz Begovu džamiju nalazi jedna takva česma, a legenda kaže da će se putnik koji se sa nje napije vode sigurno nekad vratiti u Sarajevo.

20 stvari za uraditi